Gladlaks barneyoga LÆRERUTDANNING

2 helgers utdannelse:

20-21 mars + 10-11 april 2020

Kos deg med GRATIS barneyoga klasser her.

Se mange flere videoer ved å abonner GRATIS på YouTube

Positivt med Yoga for barn:

 • Lærer hvordan de selv kan påvirke situasjoner med stress
 • Utvikler sterke, flexible, sunne kropper
 • Øker evnen til å fokusere og konsentrere
 • Utvikler bevissthet rundt pust og emosjoner
 • Øker selvtillit og selvfølelse
 • Lærer å respektere seg selv og andre rundt seg
 • Bruke fantasien
 • Gøy å være Gladlaks

Negativt med yoga for barn

 • Utvikler egne meninger
 • Kan gjøre ting med kroppen som foreldre ikke kan….lenger….
 • Ber foreldre om å puste når de er stressa
 • Blir mer selvstendige og trenger kanksje ikke hjelp til alt lenger
 • Fare for å skaffe seg en mer riktig jobb og livssituasjon enn det vi har klart

Hvorfor utdanne den voksne?

Vi ønsker å gi barn mulighet til å forstå hvem de selv er. Øke selvtillitten til å tenke selv, forstå og kjenne sine emosjoner, utvikle kjennskap og erfaring med med-kjærlighet, tillit, ærlighet og sannhet. dette starter med den voksne. Barn lærer av å herme, de kopierer de voksne. når et barn blir fortalt noe, men ser noe annet, skaper det en indre konflikt. Vi ønsker å lære voksne å alltid gå frem som et eksempel. dette vil gagne den voksne og den personen sitt liv og som et resultat vi barnet oppleve, erfare og etterhvert herme etter disse verdiene.

Vår Visjon

Påvirke samfunnet, mennesker og naturen mot en lysere fremtid. Gjennom bevissthet på våre egne tanker, kropper og handlinger skaper vi gjennom yoga mer tilsedeværelse. Er vi bevisste på hva vi gjør, hva vi tenker, hvorfor vi gjør, hvorfor vi tenker, agere fremfor å reagere, så er det mer utfordrende å utøve vold mot seg selv og andre, mer utfordrende å velge noe som ikke er riktig for en selv, mer utfordrende å la vær å vise kjærlighet.